Saburo KURATA

(1902-1992)

Born in Tokyo,

1949-1966 professor of Tokyo Gakugei University,

1966 Professor Emeritus (Tokyo Gakugei University)

1966-69 President, InSEA

Major publication: Saburo Kurata, Matashiro Tezuka, Sekaino Bijutsu (Art Education in the World), Bijutsu Shuppan, Tokyo, 1963